Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

PUSPALATA SAHOO

Classics

3  

PUSPALATA SAHOO

Classics

ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ

ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ

1 min
1ନୀଳାଚଳ ବାସୀ ନୀଳାଚଳିଆ 

ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗା କାଳିଆ 

ନୀଳ କନ୍ଦରରେ ରହିଛ ତୁମେ 

ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୁଞ୍ଜୁଛ ତୁମେ ||


ବରୁଣ କନ୍ୟା କୁ କରି ବିବାହ 

ମନରେ ତୁମର ରଖିଲ କୋହ 

ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶବଦ କାନେ 

ବାର ବାର ଶୁଭେ ଅସ୍ଥିର ମନେ ||


ବଡ ଦେଉଳରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ 

ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରଚିଲସାଇଁ

ସେ ପାଇଁ ତୋଳିଲ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର 

ମେଘନାଦ ହେଲା ନାମଟି ତାର ||


ଦୁଇଟି ଘେରାରେ ତିଆରି ହେଲା 

କୁର୍ମ ମେଘନାଦ ନାମ ବହିଲା 

ଚାରି ଦିଗେ ଶୋଭେ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର 

ସିଂହ ବାଘ ହସ୍ତୀ ଅଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀର ||


ବଡ଼ ଦେଉଳର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ 

ଇତିହାସ ଲେଖେ ତାର ବିଜୟ

ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମାନ ମହତ ଲାଗି 

ପ୍ରଭାତରେ ହୁଏ ଆଳତୀ ଲାଗି ||


ଗୁରୁଜନେ ଦେଇ ମାନ ସମ୍ମାନ 

ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କରି ମାନ 

ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ନାହିଁ ଗତି ମୁକ୍ତି 

ମେଘନାଦ ଅଟେ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ||Rate this content
Log in