Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Liza Senapati

Abstract

3  

Liza Senapati

Abstract

ଲେଖା ପଛର ପ୍ରେରଣା

ଲେଖା ପଛର ପ୍ରେରଣା

1 min
263


ଅଧାରେ ମୋ ହାତ,

ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ,

କିଏ ଡାକିଥିଲା,

ମୋ ଲେଖାର ପ୍ରେରଣା ହେଲୁ।

ମତେ କାଇଁ ତୁ ଭଲପାଇଲୁ,

କିଏ କହିଥିଲା,

ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ।

ବେସାହାରା ଆଜିମୁଁ ତୋ ବିନା,

ମାନିବାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।

ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା କବିତା,

ମତେ କବି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ।


Rate this content
Log in