Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Inspirational

4.0  

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Inspirational

ଗୋମାତା

ଗୋମାତା

1 min
257


ଗୋମାତା ଦେହେ ବସନ୍ତି, 

ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ॥


ସେ ଯେ ନୁହଁ ପଶୁ ମାତ୍ର,

ସଭିଙ୍କର ଅଟେ ମାତା ॥


ମଙ୍ଗଳ ଲଭେ ଜଗତ, 

ଗୋମାତା ହେଲେ ପୂଜିତ ॥


ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସରଳ, 

ଖାଇଥାଏ ତୃଣ ମୂଳ ॥


ଗୃହପାଳିତ ଭାବ ରେ 

ଦେଖାଯାଏ ଘରେ ଘରେ ॥


ତା କ୍ଷୀର ସେବନ କଲେ,

ରହେ ଦେହ ସବଳ ସୁସ୍ଥ ॥


ଗୋବର ବି କାର୍ଯ୍ୟେ ଲାଗେ, 

ଲେପ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ॥


ଯେତେ ଦିନ ରହେ ପ୍ରାଣ, 

ପର ଉପକାରେ ମନ ॥


କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନବ, 

କରୁ ଅଛି ଅପରାଧ ॥


ଗୋମାତାର ହତ୍ୟା କରି, 

ସାଜୁଛି ତା ପାଇଁ ବିପଦ ॥Rate this content
Log in