Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Children

4  

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Children

ଦେଶ ବନ୍ଦନା ସକଳ ଧରମ ମିଳନ ପୀଠ

ଦେଶ ବନ୍ଦନା ସକଳ ଧରମ ମିଳନ ପୀଠ

1 min
168ସକଳ ଧରମ ମିଳନ ପୀଠ ଏ ଭାରତ ଆମର ମାଆ,

ସେହି ମାଆ ସବୁ ଗୁଣେ ମନୋରମ ଦିଶେ ସବୁଦିନ ନୂଆ|(ଘୋଷା)


ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, 

ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବସେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜେ ଭଗବାନ | |

ଗୀତା ପୁରାଣରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଶ୍ରା କରେ ଚଉବାହା |

ସକଳ ଧରମ ମିଳନ ପୀଠ ଏ ଭାରତ ଆମର ମାଆ,

ସେହି ମାଆ ସବୁ ଗୁଣେ ମନୋରମ ଦିଶେ ସବୁଦିନ ନୂଆ | (1)


ଗୀର୍ଜାରେ ଶୁଭେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ! ତାରଣ କରତା ତୁମେ,

ହଜେଇ ଦିଅ ହେ, ମଜେଇ ଦିଅ ହେ ତୁମରି ଅମୃତ ପ୍ରେମେ |

ବାଇବେଲ ବାଣୀ ଅମୃତ କାହାଣୀ ଚଲାପଥେ ହେଉ ସାହା |

ସକଳ ଧରମ ମିଳନ ପୀଠ ଏ ଭାରତ ଆମର ମାଆ,

ସେହି ମାଆ ସବୁ ଗୁଣେ ମନୋରମ ଦିଶେ ସବୁଦିନ ନୂଆ | (2)


ମସଜିଦ ଠାରୁ ଭାସିଆସେ ପୁଣି ଆଲ୍ଲା ହୋ- ଆକବର,

କୋରନର ବାଣୀ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ ଗାଏ ମୁସଲିମ ଭାଇ ମୋର |

ସକଳ ଧରମ ମିଳନ ପୀଠ ଏ ଭାରତ ଆମର ମାଆ,

ସେହି ମାଆ ସବୁ ଗୁଣେ ମନୋରମ ଦିଶେ ସବୁଦିନ ନୂଆ | (3)Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Inspirational