Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anita Jena

Abstract

4.0  

Anita Jena

Abstract

ଦାଦନ ମୁହିଁ

ଦାଦନ ମୁହିଁ

1 min
21


ପ୍ରୟାସର ଅନ୍ତରାଳେ

    ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି,

ସୁଦୂର ଗାଁରୁ ଆସି 

    ଦାଦନ ଖଟେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ।


ଦାଦନର ବୋଝ ମୁଁ ଯେ

      ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ,

ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ

       କଷ୍ଟ ଯାଏ ସହି ।


ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଜି ମୋର

      ଅସୁମାରୀ ଆଶା,

ଆଖିର ଲୁହ ବଖାଣୁଛି

       ହୃଦୟର ଭାଷା ।


ଦାଦନ ମୁହିଁ ଖଟିବା ପରା

      ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା,

ନିଜ ହସ ଖୁସିକୁ ଆପଣେଇ

   ପରିବାରକୁ କରେନା ଅଣଦେଖା ।


ଟଙ୍କାର ଲାଳସାରେ ନୁହେଁ

         ଜମା ମୁଁ ବନ୍ଧା,

ଜିଇଁବାର କାରଣ ସାଜିଛି

   ମୋ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ।


କେତେ ଯେ ପୁନେଇ ପରବ

    ଏକା ମୁଁ ପାଳିଛି,

ରୋଗର ଶଯ୍ୟାରେ ନିଜେ ନିଜର

   ସାହାରା ସାଜିଛି ।


ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ ତିଳେ

   ଏ କଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ,

ଦୁଃଖ ଗ୍ରାସେ ଖାଲି 

    ଗାଁ ଠୁ ଦୂରରେ ରହି ।


ବାଧେ ନାହିଁ ଜମା କେବେ

    ଖଟଣିର ପରିଶ୍ରମ,

ଦୁଃଖର ପଥର ସାଉଁଟି ବାକୁ ପରା

   ଏ ଦାଦନର ଜନ୍ମ । 


ନୁହେଁ ମୁଁ ଅଳସୁଆ 

    ଖୋଜେ ନା ବାହାନା,

ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଧାଇଁ

   ଆଖିରୁ ଲୁହ ସୁଖେନା ।


ସୁଖ ମୋର ଖେଳେ ଆଜି

   ସାଥେ ମୋର ଲୁଚକାଳି,

ଖୁସିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ

    ଜୀବନେ ଆସିବ ବୋଲି ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract