End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Gunanidhi Samal

Tragedy


2  

Gunanidhi Samal

Tragedy


ଚିଠି ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ

ଚିଠି ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ

1 min 23 1 min 23

କହିଥିଲ ସାଥୀ ଦେବ ବୋଲି ଚିଠି

କାହିଁ ତ ପାଇଲିି ନାହିଁ

କାହା ଠିକଣାରେ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରିୟ

ନେଇଗଲା ଅବା କେହି ।

ସେ ଚିଠିରେ କିବା ଅକୁହା ଆବେଗ

ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଲେଖି

ପାଇଥିଲେ ସିିନା ପଢୁଥାନ୍ତି ନିତି

ଯତନେ ସାଇତି ରଖି ।

ଦିିିନ ସରିଗଲା ରାତିି ପାହିଗଲା

ଡାକବାଲା ବାଟ ଚାହିିଁ

ଆଖିର ଲୁହରେ ପଣତ ଭିଜିିଲା

ଓଠ ଗଲା କିଛି ପିିିଇ ।

ବାତାୟନ ପାଶେ ଏବେବି ବସିିଛି

ଡାକବାଲା ବାଟ ଚାହିଁ

କେତେକେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ସାଥୀ

କେତେ ରାତିଗଲା ପାହିି ।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Gunanidhi Samal

Similar oriya poem from Tragedy