Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Gunanidhi Samal

Tragedy

2  

Gunanidhi Samal

Tragedy

ଚିଠି ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ

ଚିଠି ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ

1 min
41


କହିଥିଲ ସାଥୀ ଦେବ ବୋଲି ଚିଠି

କାହିଁ ତ ପାଇଲିି ନାହିଁ

କାହା ଠିକଣାରେ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରିୟ

ନେଇଗଲା ଅବା କେହି ।

ସେ ଚିଠିରେ କିବା ଅକୁହା ଆବେଗ

ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଲେଖି

ପାଇଥିଲେ ସିିନା ପଢୁଥାନ୍ତି ନିତି

ଯତନେ ସାଇତି ରଖି ।

ଦିିିନ ସରିଗଲା ରାତିି ପାହିଗଲା

ଡାକବାଲା ବାଟ ଚାହିିଁ

ଆଖିର ଲୁହରେ ପଣତ ଭିଜିିଲା

ଓଠ ଗଲା କିଛି ପିିିଇ ।

ବାତାୟନ ପାଶେ ଏବେବି ବସିିଛି

ଡାକବାଲା ବାଟ ଚାହିଁ

କେତେକେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ସାଥୀ

କେତେ ରାତିଗଲା ପାହିି ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Tragedy