Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rashmibala Satapathy

Romance

3  

Rashmibala Satapathy

Romance

ବର୍ଷା

ବର୍ଷା

1 min
172ବର୍ଷାର ଛିଟା ଭିଜେଇ ଦେହ 

ଜଳୁଛି ଏହି ମନ,

ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଖୋଜେ ମୁଁ ଆଜି 

ଝୁରୁଛି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ।


ଅବୁଝା ମନ, ମାନେନା ଜମା

ଖୋଜେ ସେ ପ୍ରୀତି ଛୁଆଁ,

ଶରୀର ସିନା ବର୍ଷାରେ ଓଦା

ହୃଦୟେ ଜଳେ ନିଆଁ ।


ତୁମ ଦେହର ମହକ ଆଜି

ମହକାଏ ସତେ ମୋତେ,

ଏ ନିଶି ନୁହେଁ ସବୁ ନିଶି 

କଟୁ ତୁମରି ସାଥେ।


ଆସ ଗୋ ପ୍ରିୟ ଥରେ 

ଦେଇ ଯା ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ,

ନିର୍ବାପିତ କର ଜ୍ୱାଳାଗ୍ନିକୁ

ପ୍ରେମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଢାଳିଦିଅ ଶେଷେ ।


ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ସରିଛି ଆଜି

ତୁମକୁ ପାଖେ ପାଇ ,

ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାତକ ଯେପରି

ବର୍ଷାକୁ ଥିଲା ଚାହିଁ।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance