Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dharitri Das

Romance

4.3  

Dharitri Das

Romance

ବିବାହ

ବିବାହ

1 min
192ବିବାହ ରୂପକ ବନ୍ଧନ

ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ।

ବିଶ୍ୱାସେ ବଢ଼ଇ ଦୃଢ଼ତା

ସନ୍ଦେହେ ବଢ଼ଇ ଦୂରତା।

ଦୂରତା ବଢିଲେ ବନ୍ଧନ

କରଇ ଅମୃତ ସନ୍ଧାନ।

ଦୂରତା ବଢିଲେ ସିଏ ତ

ବିରହ ନିଆଁରେ ଜଳେ ତ।

ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବନ୍ଧନ

କରନି କେବେବି ଛେଦନ।

ଆତ୍ମାର ମିଳନେ ସଂସାର

ଗଢିବା ହୁଅଇ ଜବର।

ବିଚ୍ଛେଦ ଆଣଇ ବିଷାଦ

ମନରେ ଭରଇ ଦରଦ।

ଅମୃତ ମିଳନେ ସନ୍ତାନ

ଜନ୍ମିବ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ।

ଦେଶର ଗରବ ହୋଇବ

ବିବାହ ସାର୍ଥକ କରିବ।


     


Rate this content
Log in