Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Sangieta Devkar

Drama Romance Action


3  

Sangieta Devkar

Drama Romance Action


हँग ओव्हर (भाग 10)

हँग ओव्हर (भाग 10)

3 mins 11.8K 3 mins 11.8K

तो विचार करू लागला की, कॉफी घेतल्यानंतर त्याला गुंगी येऊ लागली म्हणजे कॉफीमध्ये गुंगीचे औषध टाकले होते. याचा अर्थ माझ्या मागावर कोणी तरी होते. आणि कॅमेरा फ्लॅश झाला तेव्हा सोनल म्हणाली, तुला भास झाला असेल. म्हणजे सोनल सोबत अजून एक जण होता, जो आमचे फोटो काढत होता. असा विचार करत करत तो झोपी गेला.


सकाळी न्यूज पेपरमध्ये बातमी आलीच की, स्वतःला चारित्र्यवान समजणारे, गरिबांचे हितचिंतक म्हणवून घेणारे माननीय मोहित देशमूख काल रात्री एका पार्टीमध्ये नशेत धुत आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत मजा करत होते. अशा माणसाला जनता भावी आमदार म्हणून निवडून देईल का? अशा आशयाच्या बातम्या सगळया पेपरला होत्या. टिव्हीवर न्यूज येत होत्या. मितुलापण हे समजले होते. तिने लगेच मोहितला फोन लावला.


तो म्हणाला, आज ऑफिसला जाऊ नकोस. तुझे आवरून झाले की घरी ये. सांगतो सगळं. ती येते म्हणाली. टिव्हीवर मोहित आणि सोनलचे फोटोसुद्धा दाखवत होते पण मैथिलीला मोहितवर पूर्ण विश्वास होता. तो कधीच गैर वागू शकणार नाही इतकी तिला खात्री होती. आता आपण मोहित सोबत असायला हवे हे तिला माहीत होते. जग कितीही नावे ठेवू दे पण माझा विश्वास कायम राहील त्याच्यावर असा मितु विचार करत होती. मितु तिचे आवरून लगेचच मोहितकड़े आली. अजयही आला. टीव्हीवर नुसता उत आला होता जिकडे तिकडे मोहितची बदनामी सुरु होती. सोनलही मोहितची एक्स गर्लफ्रेंड असा गाजावाजा केला जात होता.


अजय आल्यावर सर्वांनी चहा घेतला. अजय म्हणाला, मोहित काल काय काय घडले ते सविस्तर सांग मला. मग मोहितने त्यांची मीटिंग मग सोनलचे अचानक भेटणे, कोणीतरी त्यांचे फ़ोटो काढ़णे मग कॉफी घेतल्यानंतर त्याला आलेली गुंगी आणि मोहित शुद्धीवर आला तेव्हा सोनलला कसे पळवले हे सगळं मोहितने सांगितले.


अजय म्हणाला, एक नक्की आहे मोहित की हा तुला बदनाम करण्यासाठी बनवलेला प्लॅन होता, त्यात तू सहज अडकलास. सोनल तुझ्यावर प्रेम करत होती कॉलेजमध्ये असताना?


हो अजय, खूप मागे लागली होती. पण मी तिला कायमच इग्नोर केले आहे. कॉलेजनंतर आमची भेट कधीच नाही झाली. काल अचानक आली ती समोर.


अजून कोणी दुश्मन तुझा, जुना एखादा ज्याच्याशी तुझं वैर असेल?


नाही अजय असा कोणीही नाही.


अजय, पण आता तसे मोहितचे खूप शत्रू असतील या इलेक्शनमुळे, मितु म्हणाली.


हा असतील म्हणूनच सोनलला शोधून त्यांनी हा डाव रचला, पण यात अजून कोणीतरी नक्की सामिल आहे, त्याचा शोध घ्यावा लागेल. आणि तो फोन करणारा, तोही सापडायला हवा, अजयचे बाबा म्हणाले.


हो काका, तुम्ही काळजी नका करू मी पाहतो सगळं.


मी एक सुचवू का अजय जर तुम्हाला पटत असेल तर?


हा वहिनी बोला ना, माझा मित्र आहे विक्रांत पुण्याला सायबर सेलमध्ये आपण त्याची मदत घेऊया का... म्हणजे ते फोन डिटेल्सचे काम सोपे होईल.


ओह्ह अरे वहिनी तुम्ही आधी का नाही बोललात... गुड़ जॉब तुम्ही विक्रांतशी बोलून घ्या. कदाचित त्याच्या प्रयत्नांना यश येईल.


ओके मी आताच त्याला कॉल करते.


मोहित तू आता पोलिस चौकीला चल. तू तक्रार नोंद कर की तुला मुद्दाम बदनाम करण्यासाठी हे सर्व चालले आहे. अब्रु नुकसानीचा दावा दाखल कर.


अजय, पण त्या बॉडीगार्डचा काहीच पत्ता नाही. त्यालाही त्या लोकांनी गायब केले बहुतेक!


असू शकतं... मी आज दुसरा बॉडीगार्ड तुला देतो अजय म्हणाला.


ते दोघं अजयच्या कारकड़े आले. तेव्हा मितु पण त्यांच्या जवळ आली. अजयने ओळखले तिला काही बोलायचे असेल मोहितशी.


अजय म्हणाला, मोहित थांब मी आलोच काकीना भेटून.


मितु, तुझा माझ्यावर विश्वास आहे ना? मला खरंच काही आठवत नाही गं काल रात्रीचे आणि मी सोनलला म्हणालो की आताच्या आता तू चल डॉक्टरकड़े आपण चेकिंग करू... तर ती तयार नाही झाली. बट आय नो आय डोन्ट डु एनी रॉन्ग थिंग.


मितुने त्याचा हात हातात घेतला, म्हणाली, मोहित आय डोन्ट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन. आय ऑल्वेज ट्रस्ट यू डियर. मी आहे कायम तुझ्या सोबत काळजी नको करू.


तोपर्यंत अजय आला, विक्रांतला कॉल कर म्हणाला. दोघे पोलीस चौकीकड़े गेले. मितु आई-बाबांना भेटून घरी जायला निघाली.


आई तिला, इथेच थांब म्हणत होत्या. पण काम आहे, सांगून मितु निघाली.


घरी आली. तिने विक्रांतला कॉल केला आणि जे घडले ते सगळे सांगितले. ती फोनवरच रडू लागली.


अरे मित्या तू तर डेरिंगबाज रिपोर्टर आहेस ना... तूच अशी रडायला लागलीस तर कसे होणार?


मला काहीच समजेनासे झाले आहे वीक.


हे बघ तू रडू नकोस. मी आजच तिकडे यायला निघतो. आपण शोधून काढू कोण आहे तो. ओके. टेक केयर, म्हणत त्याने फोन ठेवला.


मोहितला सतत लोकांचे फोन येत होते. ती घटनाच तशी होती. त्यामुळे जो तो उत्सुक होता की खरं काय घडले. मोहित वैतागला होता. त्याची बदनामी मात्र गावभर केली जात होती.


क्रमशः....


Rate this content
Log in

More marathi story from Sangieta Devkar

Similar marathi story from Drama