Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sudam Agale

Abstract

5.0  

Sudam Agale

Abstract

ऊगाचच

ऊगाचच

1 min
207


तू दिसली की हृदय धडधडताना चुकतं उगाचच,           

दोनच क्षण सावलीत आयुष्य झाकतं उगाचच । 

 

तू नव्हतं धैर्य माझं मी सांगतो प्रांजळपणे,

आज तुझ्याच वाटेने पाय पाउल टाकतं उगाचच । 

 

दिसलीस तू मला आज बोलताना दुसऱ्या सवे,

भावनेचे फुल कोवळं .... सुकतं उगाचच । 

 

तु हसली-बोलली दुसऱ्यांशी याचा त्रास मला का व्हावा,

बघ ना यार काळीज माझं ......दुखतं उगाचच । 


Rate this content
Log in