The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Supriya Devkar

Romance

3  

Supriya Devkar

Romance

तुझा रूसवा

तुझा रूसवा

1 min
12K


तुझा रूसवा नाही कळला 

घडला असा मोठा गुन्हा 

माझी तू सखी प्रिया 

घडणार नाही असे पुन्हा 

तुला पाहता सामोरे 

पाहणे घडते फक्त 

घेइन कवेत म्हणतो 

नजरेने बोलने घडते फक्त 

कधी वाटते बोलावे 

गर्दीत असतेस हरवलेली 

शोधावा म्हणतो एकांत 

असतेस सभा तू भरवलेली 

माझ्या प्रत्येक शब्दातली 

तळमळ लक्षात घे तू 

जोडलोय दोघे आपण 

एक जीव एक प्राण तू 

मनातला वास तूझा 

डोळ्यात दिसतो स्पष्ट 

समोर असताना ही तू 

बोलण्यास पडती कष्ट 

जावे म्हणतो तुझ्या सवे 

दूर प्रेमाच्या गावात

नसावे तुझ्या शिवाय कोणी

जगूया चार क्षण आनंदात


Rate this content
Log in