Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nitin Ghati

Inspirational

4  

Nitin Ghati

Inspirational

तो रक्षक लढतो आहे...

तो रक्षक लढतो आहे...

1 min
23K


भान सारे विसरून जीवाचे 

कार्य खडतर प्राणपणाचे

निरंतर साद स्वरक्षणाची देतोय

तो रक्षक लढतो आहे...


          प्रसंगी तुकडा काळजाचा 

          इमान राखण्या मातीचा

          दूर करून स्वतः जळतोय

          तो रक्षक लढतो आहे...


गर्द काळे संकट विषाणूंचे

दूर सारण्या स्वराज्यावरचे

प्रसंगी वार आप्तजनाचा झेलतोय

तो रक्षक लढतो आहे...


        गहिरे संकट देशावरती

        भ्रांत नसे खळगी भरण्याची

        तरीही तो दिनांचे पोट भरतोय

        तो रक्षक लढतो आहे...


मात करण्या गहन संकटी

पुन्हा निर्मिण्या राष्ट्रप्रचिती

साद आपल्या मदतीची मागतोय

तो रक्षक लढतो आहे...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational