Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nitin Ghati

Others

5.0  

Nitin Ghati

Others

तुझ्या परत पुन्हा येण्याने..

तुझ्या परत पुन्हा येण्याने..

1 min
420


तुझ्या परत पुन्हा येण्याने

होताय बदल माझ्या जगात

रोज भेटायला लागलोय

स्वतःला परत त्या जुन्या रूपात

लागलाय छंद मला तोच जुना

उतरताय माझ्या भावना

शब्दरूपात कागदावर पुनः पुन्हा

होतोय स्वतःशी माझा

संवाद रोज नव्या रूपाने

घडताय बदल मग जीवनात

नित्य होणाऱ्या संवादाने

रुजतेय बी परत जुन्या

नाते रुपी रोपट्याची

भेटतेय जोड होतेय वाढ

न भेटताही याच वृक्षाची

होतोय प्रयत्न मग

दोघां कडूनही

जुन्या कडू आठवणी

मिटवून नाते फुलविण्याचा

बहरतोय वृक्ष आता वाळवी

लागलेला तोच आयुष्याचा

घडतोय प्रवास नात्याचा

ठेव विश्वास होईल प्रवास सुखाचा


Rate this content
Log in