Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nitin Ghati

Others

5.0  

Nitin Ghati

Others

शब्दसाधना

शब्दसाधना

1 min
257


शब्द असतात वेंधळे

करतात नकळत घात क्षणाचा

फुटते मनालाही पाझर जेव्हा

होतो शब्दरूपी संवाद प्रेमाचा

भावना होतात अनावर

जेव्हा शब्द होतात उग्र

त्रास त्याक्षणी होतो त्याचा

जे करतात आघात शस्त्ररूपी मनावर

शब्द होतात सूर ही

नाळ जुळलं जेव्हा मनाशी

शब्द होतात बेसुरही

द्वंद्व करतात जेव्हा नात्यांशी

शब्दांचा हा खेळ सारा

घडतो मनात क्षणाक्षणाला

उमटतात मग पडसाद ही

तयाचे मेळ घालत भावनेला

शब्द होतात सार ही

केली जाते जेव्हा शब्दांची उपासना

भेटते तयांना मूर्तरूप

पूर्ण होते तेव्हा काव्य साहित्याची

"शब्दसाधना"....


Rate this content
Log in