Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nitin Ghati

Inspirational Others

3  

Nitin Ghati

Inspirational Others

हास्याची बात निराळी...

हास्याची बात निराळी...

1 min
11.7K


हास्याची बात निराळी 

कहाणी सुरू ती जन्मवेळी 

असे सभोवती नाती फार

शिशु हास्याची बातच और 

          

घडतो बदल शरीरस्वास्थ्यात

पाऊल पडते कुमारावस्थेत

सुरू खेळ मग सामर्थ्याचा

हास्य होते मार्ग यशाचा


येता वय मग तरुणपणी

कहाणीत बदल तव क्षणोक्षणी

सुंदर हास्याचा पडतो प्रभाव 

प्रेमाच्या नात्याचा लागतो निभाव


येते कहाणी मध्यवस्थेत

नात्यांची कसोटी घेत कक्षेत

झेलत सांसारिक बोजवारा

हास्य बनते फक्त मार्मिक तऱ्हा


जीवनाचा हा खेळ सारा

प्रत्येक वळणावर मेळ बरा

हास्य देते साथ वेळोवेळी

जगण्याची ही कलाच निराळी


Rate this content
Log in