Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

premeshwar barsagade

Tragedy

3  

premeshwar barsagade

Tragedy

सत्त्यानाश

सत्त्यानाश

1 min
218


सांगतो रे बाबा जीवनाची कथा 

कान देऊनी सर्व जण ऐका।।


लहान भावाचा सांभाळ केला 

रामाचा भरत कसा? दूर झाला।।


चोचीत आणून दाणे भरविला घास

उन्हातान्हात फिरुनी काढला उपवास।।


मुलांसाठी देवास नवस वाहिला 

सुख संपत्ती कधी ना पाहिला।।


आज्ञाकारी बाळ जन्मला माझा 

शब्दात वाहितो अपमानाचा बोझा।।


बालपणापासून राबराब राबले 

नाही मी स्वतःस जपले।।


बायको मुले करू लागले तिरस्कार

शरीरात बांधला बिमारीने घर।।


दुसऱ्याच्या भल्यासाठी जीवन तापले 

थकत्या वयात सर्व कसे कोपले।।


नाही कुणाचाच प्रेमळ बोल

वाजवी लेकरं संसाराचा ढोल।।


आता शेवटची मागणी मागतो तुला

देवा घेऊन चल आपुल्या गावाला।।


मागील जन्मी काय म्या पाप केला

माझ्या जीवनाचा सत्यानाश झाला।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy