Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

premeshwar barsagade

Others

4  

premeshwar barsagade

Others

🌅पहाट🌅

🌅पहाट🌅

1 min
191


काळरात्र निघुन गेली

पक्ष्याची किलबिल सुरु झाली ।

    नभात चमके शुक्रतारा

    वाहे झुळझुळ शितलवारा ।

कोंबळ्याने दिली बाग

पहाटप्रहरी आली जाग ।

    चंद्रतो नभ सोडून गेला 

    आईच्या पदराखाली लपुन बसला ।

भाष्कराची पिवळे किरणे पडली

सप्तरंग घेऊन धरती नटली ।

     डोंगर दऱ्यातुन सुर्याचा प्रतिबिंब

     आकाशी पाखरे खेळण्यात दंग ।

जाईजूई मोगऱ्याचा फुलोरा

मनी वाटे जनू मोरपिसारा ।

     दरवडतोय फुलातील मधुगंध

     भुमातेला झालाय आनंद ।

पहाटे फिरुनी करा शरीराचे रक्षण

शुद्धचित्त निरोगी राहील मन ।


Rate this content
Log in