Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Supriya Mahadevkar

Romance Others

4.9  

Supriya Mahadevkar

Romance Others

संसार

संसार

1 min
424दोन अनुरूप जीवांचे

विचार नि मनं जुळतात

लग्न बंधनात ते बांधले जातात

संसाराला हौशेने सुरुवात करतात


संसार म्हणजे तरी काय?

प्रेमाने नि विश्वासाने दोघांनी

सुख,समृद्धी मिळण्या केलेली

गोड तडजोडीची जोडणी


सुख नि दुःखाची

चव सोबतीने चाखायची

एकास कधी ठेच लागता

दुसऱ्याने फुंकर घालायची


कितीही काळोखाचे खडतर

दिवस जरी आले नशिबाने

तरी एकमेकांच्या साथीने

धीर देत सावरावे जोडीने


वाद नि मतभेद होता 

क्रोध वाढता एकाचा

दुसऱ्याने शांत राहणे

मंत्र हा सुखी संसाराचा


एकमेकांना प्रगती करण्या

द्यावी साथ नि पुरेसा वेळ

करावे कौतुक चांगल्या कामाचे

जुळेल गोड संसाराचा मेळ


Rate this content
Log in