Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Vasudha Naik

Romance

3  

Vasudha Naik

Romance

सजणाची मिठी

सजणाची मिठी

1 min
369


किती ते गोड दिसणं

   गाली खळीत हसणं

सजणानं चोरून पाहणं

   त्यान हळूच कवेत घेणं

हळूवार सावरणं

     हळूच ओठावर ओठ टेकवणं

आहा! मन सुखाच कोंदणं

      माझ नजरेनं घायाळ करणं

सजणाच मन चोरणं

     हळूच त्याच्या कुशीत शिरणं

नटखट त्याच हे वागणं

   तासनतास मिठीतच रमणं

हळूच गाली गोडडडड हसणं

    आनंदाचं हे देणं

    आनंदाचं हे देणं


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vasudha Naik

Similar marathi poem from Romance