Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Swapnali Nirawane

Action Classics Inspirational

3  

Swapnali Nirawane

Action Classics Inspirational

पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर फक्त मराठीच होईन

पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर फक्त मराठीच होईन

1 min
329


शुन्यातुन स्वराज्य उभं करणं

हे फक्त आणि फक्त मराठाच करु शकतो

मराठ्यांच्या पराक्रमाची

गाथा फक्त आणि फक्त सह्यदीच सांगु शकतो !!! 


ना मोठेपणासाठी..

ना स्वार्थासाठी

जीव तडपतो फक्त

मराठी अस्मितेसाठी !!!


पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर

फक्त मराठीच होईन….


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Action