Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Priyanka Kumawat

Romance

3  

Priyanka Kumawat

Romance

प्रेमात धुंद होताना

प्रेमात धुंद होताना

1 min
47


प्रेमात धुंद होताना

प्रेमरंगी रंगताना

तुझीच होऊन जाते मी

तुझ्या सवे असताना

येते प्रेम आकारूनी

येते प्रेम बहरूनी

तुझ्या डोळ्यात मी

मज बघते तेव्हा

भासे हा एकच जीव

वाटे ही एकच छाया

श्वास असले वेगळे तरी

जरी आहे वेगळी काया

तू सोबत असताना

जाणवे उन्हात ही शीतलता

दरवळत राहते अत्तर

तुझे तू नसताना

प्रेमात आपली बरकत राहो

बहरत राहो ते सदा

न असावे त्यात कलह

न यावा कधी दुरावा

नको तो पोणि॓मेचा चंद्र

नको ते टिमटिम तारे

सात ही जन्म मला

तूच हवा सख्या रेRate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance