Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SURYAKANT MAJALKAR

Romance

3  

SURYAKANT MAJALKAR

Romance

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
48


ओढ पावसाची

मनास छंद लावी

तुज भेटीची हुरहूर,

बैचेनी हृदयी व्हावी (१)


आता चालणे सोबत

नुकतेच सुरु झाले

अजूनही अडखळती

ते शब्द पावलात बापुडे (२)


ओघळती गालावरती

अन् बटांस लटकती मोती

किती छान दिसतेस तू

अन् लाज ओठ चावती (३)


शृृृंगार या मनाचा

इश्क परमोच्च शिखरावर

आता नाही उसंत

प्रणय या मेघसरींबरोबर (४)


उधळून टाक तुझे 

हृदयातले भाव अनावर

बघ आला पाऊस

ऐन तारुण्याच्या उंबरठ्यावर (५)


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance