Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Veena Pachpor

Inspirational

3  

Veena Pachpor

Inspirational

"मनाच्या तारा"

"मनाच्या तारा"

1 min
74


आजकाल खूप वरवर

बोलणं होत......

पण आतपर्यंत शब्दच

पोहचत नाही.

बोलण्याला बोलावुन

बोललच जात नाही.

नुसतीच शब्दांची देवाणघेवाण.....

मनाची हाक

आतपर्यंत पोहचत नाही

कॉइन टाकल्याप्रमाणे

फोनवरचे बोलणे

पैसे तर खूप आहेत....

सुट्टे नाही तर थांबले

मनातुन नाही तर

मुखातून बोलणे.

नुसतीच विचारपूस

आणि शब्दांचे टोमणे

थांबायला हवंय हे सारं

मगच जुळेल मनाची तार

मन निर्मळ, निर्भेळ आनंद

तेव्हाच न बोलताही होईल परमानंद.  


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational