Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Veena Pachpor

Romance

3  

Veena Pachpor

Romance

ंडोळस प्रेम

ंडोळस प्रेम

1 min
189


माझं प्रेम

आकाशातील चांदणं नाही.

फुलांमधील सुवास नाही.

माझं प्रेम...

डोळस आहे पण आंधळं नाही....


माझ्या प्रेमात प्रे (pray)आहे.

पण ती माझ्यासाठी नाही.

आमच्या प्रेमळ नात्यासाठी

कारण....माझं प्रेम

डोळस आहे पण आंधळं नाही...


सरता वर्षे लग्नाची

मग गोडी वाढे संसाराची

कळते तेव्हा आता पर्यायच नाही.

कारण .... तेच माझं प्रेम

डोळस आहे पण आंधळं नाही.....  


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance