Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Veena Pachpor

Inspirational

3  

Veena Pachpor

Inspirational

शिकवण...

शिकवण...

1 min
55


कोरोनाने काय दिले...

आऊटसाईड नाही तर

इनसाईड बघायला शिकविले


मनातले जाणून

जग बघायला शिकविले

एकट्याने नाही तर.....

सर्वांसोबत हसायला शिकविले


समज आलेली पण.....

समजुतदारपणा शिकविला

सहनशक्ती वाढवून

संयम शिकविला

वेदना वाढलेल्या पण.....

संवेदना शिकविल्या


माणसात न राहूनही

माणुसकी शिकविली

न भेटता, न घरी जाता

online विचारपूस केली

नुसतीच तत्त्वे न जाणता

ती आचरणात आणली


या रोगातही.....

"भगवंताचे" नाव घेऊन

जगायला शिकविले, आनंदाने

जगायला शिकविले....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational