Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Veena Pachpor

Romance

3.6  

Veena Pachpor

Romance

आठवण...

आठवण...

1 min
36


मलाच तू सारखा आठवतोस का रे?

मलाच तुझी आठवण येते का रे?

विसरत नाही तुला कधी

तुझ्या स्वप्नात तरी मी येते का रे?


सारखे सारखे किती आठवू

मनात तुला किती साठवू

प्रेम तुझे नाही का मजवर?

सोबत करायची आहे आयुष्यभर....


आठवणींच्या साठवणीत

असतो तू नित्य

अतिरेक वाटला जरी

हे आहे सत्य.....


सारे खोटे पडू देत

माझे फुटकळ विचार

बोलून नाही दाखवत पण.....

प्रेम माझ्यावर तुझे अपार....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance