Sonam Thakur

Romance


2.6  

Sonam Thakur

Romance


जडली प्रीत तुझ्यावरी

जडली प्रीत तुझ्यावरी

1 min 1.0K 1 min 1.0K

दिवाळी च्या सणात मिळाली मला अनोखी भेट

माझ्या आयुष्यात त्याच्या येण्याने जीवन झाले सेट

कधी कशी हो प्रीत जडली काही मला उमजले नाही

हळूच कधी मी त्याची झाले मला हे कळेच नाही

त्याच्या वागण्या बोलण्याने माझ्या मनावर जादू केली

त्याच्या सहवासात मी जगाला पुरते विसरून गेली सोबतीची झाली

इतकी सवय की वेळ संपू नये असे नेहमीच वाटत राही

चालताना त्याच्या सोबत मन पाखरा सम उडत राही

वेड्या मनाला माझ्या असे त्याच्याच सोबतीचे वेध

नजरेत असे जादू त्याच्या करी माझ्या हृदयचा भेद

त्याच्या जवळ असण्याने लागली मला पुन्हा नव्याने जगण्याची आस

तो दूर जरी गेला तरी होई सतत मला त्याचाच भास

दिवसागणिक बहरात गेली अशी आमची जगावेगळी प्रीत

माझ्या लेखणीचे शब्द बनो आमच्या सुंदर संसाराचे गीत


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sonam Thakur

Similar marathi poem from Romance