Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

MAHENDRA SONEWANE

Romance

3  

MAHENDRA SONEWANE

Romance

हरवलेले स्वप्न

हरवलेले स्वप्न

1 min
40


माझे हरवलेले स्वप्ने, 

मला पुन्हा भेटले होते । 

वेळ जाऊन विसरलो होतो मी, 

पण स्वप्न पूर्ण झाले होते ॥ 


जेव्हा वाट पाहत मी होतो, 

वाटलं स्वप्न भगले होते । 

नशिबाचं दार ठोकीत ते, 

माझ्या समोर येऊन उभे होते ॥ 


स्वप्न पूर्ण होत नाही, 

अस म्हणता येत नाही । 

म्हणून पुढच्या आयुष्याचे, 

स्वप्न पाहण मी सोडत नाही ।। 


स्वप्नातील सुख दुःखे, 

कोणाला सांगायची नसतात । 

मोह दाखवून स्वप्नाची, 

मिळाले तर उपभोगायचे असतात ।। 


नेहमी आपल्या स्वप्नांना, 

आपले म्हणून जपले पाहिजे । 

आपल्यासोबत असलेले नाते, 

सोज्वळपणे जोपासले पाहिजे ॥ 


Rate this content
Log in

More marathi poem from MAHENDRA SONEWANE

Similar marathi poem from Romance