Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Suvarna Patukale

Tragedy


4.0  

Suvarna Patukale

Tragedy


होईना पहाट

होईना पहाट

1 min 138 1 min 138

सारी रात्र काळोखाने व्यापिले मनास

होईना पहाट होईना पहाट

धावतात किती मागे

तहान ही तेव्हा जागे

काही नसताही होतो

जलाचाच भास, होईना पहाट

किती हाल सुखासाठी

निराशाच येते पाठी

नसे समाधानी कोण

जीवा वनवास, होईना पहाट

अरे अशी नाती किती

कुणावरी जडे प्रीती

आपुलेच जाळीताती

इथे शेवटास, होईना पहाट


Rate this content
Log in

More marathi poem from Suvarna Patukale

Similar marathi poem from Tragedy