Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

minakshi kubade

Crime Others

3  

minakshi kubade

Crime Others

हिंगणघाट जळीत हत्याकांड

हिंगणघाट जळीत हत्याकांड

1 min
75


भ्याड हल्ले खूप झाले 

आता तरी माज सोड

घृणतेची सीमा गाठलीस 

अन माणूसकीशी काडीमोड

 

माते उदरी जन्म घेतोस 

शेवटी जाणार मातीत तू 

तरी तिचीच विटम्बना

शूद्र विचार डोक्यात धोंड 


तिच्या जळत्या पदराआड 

तुझी निच नीती मरते 

तरी तुला लाज नाही 

मात्र तिच्या अंगभर फोड

 

अरे जरा माणसात ये 

खरं पौरुषत्व सिद्ध कर 

अंतरातला अहं जाळ 

अन्यायाला वाचा फोड 


Rate this content
Log in