Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Crime Others

3  

Vasudha Naik

Crime Others

माणुसकीचा निचांक

माणुसकीचा निचांक

2 mins
57


एक नारी निघाली ऑफीसमधूनी 

रात्र फार हो झाली होती

लख्ख चांदण्यांचा प्रकाश

अन् भयाण शांतता होती...


काही नराधमांचा वावर होता

तो ही जनावरांच्याच मस्तीत

काढला माग त्या नारीचा

धुंद-बेधुंद त्या काळ रात्रीत...


चेव चढला, भावना अनावर झाल्या

ताकदीतही फरक हो नराधमांच्या

गेले तिच्यावर धावून, ओरबाडू लागले

टाहो विरला हो तोंडी त्याच नारीच्या...


आक्रोश केला गगनी उमटला

झोपली होती दुनिया गाढ स्वप्नात

नारीची हाक, आक्रोश, टाहो सारे

दबत होते तिच्याच हो हुंदक्यात...


काही रात्रपाळीला होते चाललेले

काही रात्रपाळीहून होते आलेले

नुसतीच बघ्याची भूमिका सार्‍यांची होती

अहो, माणुसकी पार संपलेली होती...

अहो माणुसकी पार संपलेली होती...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Crime