Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

झुळूक

झुळूक

1 min
9


 झुळूक मी व्हावे

 पाना फुलांना कुरवळावे...


 झुळूक मी व्हावे 

 गगनी मस्त हुंदडावे.....


 झुळूक मी व्हावे

नदीच्या जलावर स्वार व्हावे....


 झुळूक मी व्हावे 

 सागरी तिरावर खेळावे.....


 झुळूक मी व्हावे 

 डोंगर माथ्याचे चुंबन घ्यावे....


 झुळूक मी व्हावे 

 लता वेली बरोबर लपाछपी खेळावे....


 झुळूक मी व्हावे 

 शितल चांदण्यांचा अनुभव घ्यावा...


 झुळूक मी व्हावे 

 शुभ्र चांदोबा बरोबर मेघात लपावे...


 झुळूक मी व्हावे 

 शेतातील गवतावर झोके घ्यावेत...


 झुळूक मी व्हावे 

 आनंदाने सगळीकडे बागडावे....


 झुळूक मी व्हावे 

 फुलपाखरांसमवेत विहरावे....


 झुळूक मी व्हावे 

 पावसासमवेत पाऊस व्हावे...


Rate this content
Log in