Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

सत्य मेव जयते

सत्य मेव जयते

1 min
6


 शब्द हा पूत्र आहे विचाराचा 

 बोलण्या आधी विचार करावा शब्दांचा...


 सत्य तेच सदा वाचे वदावे 

 माणुसकी जपणे नित मनात ठेवावे....


 शब्दात अजिबात नको कडवटपणा 

 वागण्यात असावा सदा प्रामाणिकपणा....


 

 दीन दुबळ्यांना मदत नेहमी करावी 

 स्वतः मदत करून जनाला सांगावी ....


 नेहमी विजय होतो सत्याचाच 

 ठेवा जपावा कायम माणुसकीचा...


 भारताचे ब्रीदवाक्य सत्यमेव जयते 

 हे म्हणताना वसुधा खूप आनंदते...


Rate this content
Log in