Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others

3  

Vasudha Naik

Others

सुख

सुख

1 min
6


सुख म्हणजे नक्की काय असतं ?

आजी आजोबांच्या प्रेमात दुधावरील साय असतं ...


सुख म्हणजे नक्की काय असतं ?

आई बाबांच्या प्रेमात गाफील वागण असतं ....


सुख म्हणजे नक्की काय असतं ?

सजनाच्या मिठीतील प्रेमरूपी बरसात असतं ....


सुख म्हणजे नक्की काय असतं ?

मुलाबाळात रमलेली वात्सल्यरूप आई असतं....


सुख म्हणजे नक्की काय असतं ?

घर छोटेच पण एकमेकांशी आदराने वागणारे कुटुंब असतं .....


सुख म्हणजे नक्की कायअसतं ?

ऊन ऊन खिचडी अन साजूक तूपाची धार आनंदानं खाणं असतं ....


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 मित्र-मैत्रिणीशी केलेला सुसंवाद असतं....


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 टीव्हीवरील मालिकांचा आनंद घेणं असतं....


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून थोडा आनंद मिळवणं असतं... सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 विविध पुस्तकांचे विचार आपल्यात भिनन असतं.... सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 सजनाने सजनीला प्रेमात एक गुलाब देणं असतं....


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 आवडणाऱ्या व्यक्तीकडे नजरेने चोरून बघणं असतं...


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 आपल्या आनंदात सर्वांना सामावून घेणं असतं....


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 गोरगरिबांची सेवा करणं हे ही सुखच असतं...


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 आई-वडिलांच्या वृद्धपणी त्यांचे मायबाप होणं असतं...


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 सर्वांच्या जीवनात आनंद लुटणे असतं...


 सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

 जीवनातील देहाची पूर्तता करणं असतं..


Rate this content
Log in