Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh G. Shivlad

Tragedy Crime Inspirational

4.2  

Ganesh G. Shivlad

Tragedy Crime Inspirational

एक कळी न उमललेली..

एक कळी न उमललेली..

1 min
467


सारं काही माहीत असताना सुध्दा, तू एक चूक केली..!


हिशोब इथेच होणार आहे, हे नियती आधीच सांगून गेली..!


उमलण्याआधीच, तू नाजूक कळीला नष्ट केली..!


जाणून-बुजून लोभापायी, तू एक घोडचूक केली..! काही उपयोग नाही आता, किती जरी सारवासारव केली..! 


गुन्ह्याला माफी नाही, असे तीच कळी बोलून गेली..!एका निष्पाप जीवाला, तु पृथ्वीवर येण्याची दारे बंद केली..!


पण यामुळे तुझ्यासाठी सुद्धा, स्वर्गाची दारे आता बंद झाली..!असे वाईट कृत्य करताना, तुला जराही कीव नाही आली..?


जन्मदात्री तुझीही एक कळीच होती, याची तुला आठवण नाही झाली..?Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy