Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sanjay Dhangawhal

Romance

3  

Sanjay Dhangawhal

Romance

गुपीत

गुपीत

1 min
466


विणेला सप्त सुरांनी

छेडण्याचे गुपीत मला कळले 

पहाट शृंगारात येण्याचे

गुपीत मला कळले


का धाक कळ्यांना उमलण्याचा

भवऱ्यांनी पराग शोषण्याचे

गुपीत मला कळले


बहर बावरा फुलांचा तिच्यासाठीच बहरतो

काट्यांनी उदास होण्याचे

गुपीत मला कळले


छंद तिचा फुले वेचण्याचा

फुलांनी तिला शोधण्याचे

गुपीत मला कळले


नकळत खुलतो गजराही वाणीवर

ओठ गुलाबी हसण्याचे

गुपीत मला कळले


का छेडतो हा लबाड वारा

फुलांनी हार होण्याचे

गुपीत मला कळले


पहात होती संध्या प्रणय फुलांचा

अंधाराने गर्द होण्याचे गुपीत मला कळले


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance