Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jitha Sharun

Inspirational

3  

Jitha Sharun

Inspirational

തണൽ മരം

തണൽ മരം

1 min
119


ധാരാളം തണൽ വേണം 

തണൽ മരങ്ങൾ 

നടണം .. 

നട്ട മരങ്ങൾ എല്ലാം 

ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോയി . 

ഇനി തണൽ വേണമെങ്കിൽ 

സ്വയം മരങ്ങൾ നടണം 

വെള്ളം ഒഴിക്കണം 

വെയിലിൽ വാടാതെ 

വളർത്തണം 

കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ !!!

എങ്കിലും നടണം 

തണൽ തരും 

വലിയ മരങ്ങൾ 

അവ ഭാവി തലമുറക്കു കാവൽ ആകും 

തണൽ തരാത്ത മരങ്ങൾ 

പാഴാണ് 

ഹൃദയത്തിൽ കനിവു ഇല്ലാത്ത 

വെറും പാഴ്മരങ്ങൾ 

വലിയ ഇലകൾ ഉള്ള മരങ്ങൾ 

നല്ല കാറ്റും , തണലും തരും 

നല്ല "ജനുസ്സ് " തെരെഞ്ഞെടുക്കുക ".......................


Rate this content
Log in