Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jitha Sharun

Abstract Inspirational

3  

Jitha Sharun

Abstract Inspirational

ഇരുട്ട്

ഇരുട്ട്

1 min
116


ഇരുട്ടായിരുന്നു ചുറ്റും 

വെളിച്ചം അകലെ 

മിന്നാമിന്നികുഞ്ഞുങ്ങൾ ...........

ഇരുൾ മാറി വരുന്ന ദിനം 

കാത്തിരിക്കയാണ് .. 

മനുഷ്യാ ... നീ കണ്ണ് തുറക്കൂ 

ചുറ്റും വെളിച്ചമാണ് 

ഇരുൾ എപ്പോഴേ പോയി മറഞ്ഞു . 

എല്ലാം നിന്റെ സങ്കല്പമായിരുന്നു 

നീ, ഇരുളിലെന്ന് .. 

അല്ലെങ്കിൽ ഇരുളാണ് ചുറ്റും എന്ന് 

മുൻപിലുള്ള വലിയ പാറകല്ല് 

മാറ്റുവിൻ ...

വെളിച്ചത്തിന്റെ പാത നിന്നെ തേടിയെത്തും 

നിന്റെ ഗുരു നിന്നിലാണ് 

വെളിച്ചം തേടി പോകുന്നത് എന്തിന് മർത്യാ 

നിന്നിലേക്ക് തിരിയൂ 

വെളിച്ചം നീയാണ് 

നിന്നിലാണ് ..........


Rate this content
Log in