We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Pallavi Oza

Drama


4.0  

Pallavi Oza

Drama


જિંદગી કહે છે

જિંદગી કહે છે

1 min 149 1 min 149

થોડીક ઠોકર ખાધી, થોડીક ભૂલો કરી,

અનુભવ કરવાનો હજુ બાકી છે

જિંદગી કહે છે જીવનમાં નવુ કરવાનું હજુ બાકી છે.


હારી ગયેલા ને જીતવાનું બાકી છે,

પછડાટ ખાધેલા ને ઊભું થવાનું હજુ બાકી છે,

જિંદગી કહે છે જીવનમાં જાણવાનું હજુ બાકી છે,


આજના રડેલા ને આવતીકાલનું હાસ્ય બાકી છે,

તૂટેલા હૃદય ને પ્રિયતમની પ્રીત હજુ બાકી છે,

જિંદગી કહે છે જીવન જીવવાની કળા હજુ બાકી છે.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Pallavi Oza

Similar gujarati poem from Drama