Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kaushik Dave

Inspirational

3  

Kaushik Dave

Inspirational

" એક "

" એક "

1 min
392


માની લીધું મેં કે, ઈશ્વર તો એક છે,

જુદા જુદા રૂપમાં,અનેકમાં એક છે,


પાણીના ટીપેટીપા, વરસાદમાં અનેક છે,

અનેક નદીઓથી, સાગરમાં એ એક છે,


આજે પણ વિચારધારા ઓ, ભારતમાં અનેક છે,

આવે જો સંકટ, ભારત એક અખંડ છે.


Rate this content
Log in