SATYA PAVAN GANDHAM

Drama


4  

SATYA PAVAN GANDHAM

Drama


జీవిత ప్రయాణం

జీవిత ప్రయాణం

1 min 557 1 min 557

అంచుల్లేని అవని!

         నెరవేరని కోరికలు!!

అంతుల్లేని ఆకాశం!

        దరిచేరని జ్ఞాపకాలు!!

అలుపుల్లేని అలలు!

          సేదతీరని శరీరం!!


వెలుగు లేని ప్రాంతంలో నన్ను నేను వెతికేదెలా!!

గమ్యం ఎరుగని దారిలో నన్ను నేనే చేరేదెలా!!


కనులకు తెలియని కన్నీటి ప్రవాహాన్ని ప్రతిగటిస్తూ ఒడ్డుకు చేరేదెలా!!

పెదవులకి తెలిసిన చిరునవ్వుని బందిస్తూ బిగ్గరగా అరిచేదెలా!!


ప్రతి కథకు అంతము ఉండనెలా!!

ప్రతి జన్మకి ముగింపు పలకనెలా!!


        కనులకు అగుపడని ఓ సృష్టికర్త..!

                     ఏమి నీ లీలా?

        తారసపడే వాటిని దరిచేరనివ్వవు ...!!

                     ఏమిటో ఈ మాయా??


Rate this content
Log in

More telugu poem from SATYA PAVAN GANDHAM

Similar telugu poem from Drama