Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଦୁଃଖ
ଦୁଃଖ
★★★★★

© Jitendriya Behera

Abstract Others Tragedy

3 Minutes   6.8K    3


Content Ranking

ଉଣା ଅଧିକେ

ଜୀବନର ମାପଚୁପ କରୁ କରୁ

ତମେ ଦିନେ ଦେଖା ହେଲ

ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ

ମୁଁ ଥିଲି ଏକାକୀ ବାଟୋଇ

ତମେ ବି ଏକାକୀ

ଯଦିଓ ଆମ ଚାରିପଟେ

ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମୟର କ୍ରମେ।

ଆଜି ପୁଣି ଉଣା ଅଧିକେ

ତମେ ଏକ ନୁଆ ସହର ଆକାଂକ୍ଷାରେ

ମୁଁ ଫେରୁଛି ମୋ ଗାଁ ମାଟିରେ

ଅନେକ କୋହକୁ ବାହି

ଆପଣା ଛାତିରେ।

ଅନେକ ସମୟ ଯାହା

ବର୍ଷ ଆଉ ମାସ ଦିନ ଥିଲା

ତମ ସହ କେତେ ସ୍ଥାନ ସବୁ

ସ୍ମରଣୀୟ ହେଲା

ପୁଣି କିଛି ଅନୁଭୁତି ଆଖିର ସଜ୍ଜଳେ

ରହିଗଲେ ତୁମ ପାଇଁ

ଝରି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ନଥିବାର

ଏକାନ୍ତ ବେଳାରେ।

ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ

ତୁମ ଠାରୁ, ତୁମେ ଯାଅ

ବିଜିଲ୍ ତ ହୋଇଲାଣି ବଡ

ତୁମ ଛୁଆଁ ପାଇବି ତ

ନିଶ୍ଚେ ତା ଠାରେ।

ଦୁଃଖ ସ୍ମରଣୀୟ ଛୁଆଁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..