Harshida Dipak

Drama


4  

Harshida Dipak

Drama


ગીત - 'પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય '

ગીત - 'પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય '

1 min 12.8K 1 min 12.8K

પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય ....

જળ કે સ્થળમાં જીવ માત્રનું એક અદીઠું સત્ય 

પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય ....


અંધારામાં ના દેખાતી અજવાળાની બારી 

ઝીણાં તરલિયાથી ગુંથે નભમાં એક અટારી 

અચળ - વિચળ ને સચરચરમાં એક જ ઉઘડે કથ્ય 

પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય ....


યાદોમાં પડઘાતાં ઘૂમે શમણાં ભીનાં - ભીનાં 

બંધ હોઠમાં વાતો કરતાં એ તો ધીમા - ધીમા 

મેઘધનુષી રંગ સમુ એ ઉઘડેલું આતિથ્ય 

પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય ....


એક ઈશારો એનો થાશે દોડી જાશું મળવા 

લોક લાજને પડતાં મેલી પ્રેમ રંગમાં ઢળવા 

મીરાંની મટુકીમાં મોહન તું માખણ , તું તથ્ય 

પ્રેમ શબ્દ છે સત્ય ....


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design