Liza Senapati

Abstract


3  

Liza Senapati

Abstract


ତୋ ପାଇଁ

ତୋ ପାଇଁ

1 min 177 1 min 177

ପ୍ରତାରଣା ଯଦି ନିଆଁ ,

ଜାଳିବି ନିଜକୁ ତୋ ପାଇଁ।

ଘୃଣା ଯଦି ତୋର ବିଷ,

ପିଇଯିବି ଭାବି ଅମୃତ,

ଭଲପାଇବାର ଦାନ ,

ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ,

ତୋ ପାଖେ ଦେବି ମୁଁ ସାଇତି। 

ଫେରି ବାକୁ ଆଉ କରିବିନି ବିନତି,

ଚାଲିଯା ତୁ ମୋଠୂ ଦୂର।

ରହିଯିବି ଖୁସିରେ ବିନା ତୋର।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Liza Senapati

Similar oriya poem from Abstract