Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Liza Senapati

Abstract

2  

Liza Senapati

Abstract

ରହସ୍ୟ

ରହସ୍ୟ

1 min
91


ରହସ୍ୟ,

ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହସ୍ୟ,

ଆଲୁଅ ଭିଡରେ ରହସ୍ୟ,

ଜୀବନ ହିଁ ଏକ ରହସ୍ୟ

ପୃଥିବୀ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ବଦ୍ଦି,

ସବୁଆଡେ ମାୟା ଜାଲ।


Rate this content
Log in