Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

sudhakar sethi

Abstract

2  

sudhakar sethi

Abstract

ରାତିର ନୀରବତା

ରାତିର ନୀରବତା

1 min
2.7Kରାତି ଯେବେ ବଢିଚାଲେ

ରାସ୍ତା ହୁଏ ଶୁନସାନ

ଭାବନା ରାଇଜେ ଦିଶିଯାଏ

ଶିହରିତ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ବଦନ 


ଖିଆଲି ମନେ ଉଠେ ଝଡ 

ହୃଦେ ବହେ ପ୍ରୀତିର ବନ୍ୟା 

ଭାବିବା ଆଗରୁ ବଢିଯାଏ ପାଦ

ଆଖି ଖୋଜେ କାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା


ନିସ୍ତେଜ ସଡକ ଛାତିରେ ଦିଶିଯାଏ

 ଊଚ୍ଚା ନୀଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁରତା

ଚୁପି ଚୁପି କହିଚାଲେ ତାର ସେ

ଅତିତର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା


ଭାବନାର ପରିସମାପ୍ତି ପୁଣି ଫେରେ

 ସେଇ ବାସ୍ତବତା

ଭାବିବା ଆଖରୁ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା

 ଦୁର୍ଘଟଣାର ନଗ୍ନ ଚିଠା


ବିଜୁଳି ବତିର ସେ ଦପଦାପ ଆଲୁଏ

ଦିଶିଯାଏ କିଛି ଭୟାତୁର ମୁହଁ

ଅଧାଘୋଡା ଛିଣ୍ଡା ବୁରା ଭିତରେ

ଶୋଇବାର ଅଭିନୟର ଚିହ୍ନ


ଶୀତସିନା ହାରମାନେ ହାରମାନେନା

ନିଶାସକ୍ତ ବେପାରୁଆ ଗାଡିଚାଳନା

ସକାଳୁ କିଛି ଭଙ୍ଗା ହାଡ ରକ୍ତଛିଟା

ଶୁନ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିବା କାନ୍ଦଣା


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract