Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Bhubaneswari Mishra

Abstract Inspirational

4  

Bhubaneswari Mishra

Abstract Inspirational

ଖୋଜେ ମୋର ପରିଚୟ

ଖୋଜେ ମୋର ପରିଚୟ

1 min
104


କେତେ ଅନୁରାଗ , କେତେ ଅନୁନ୍ବୟ 

କେତେ ଅଭିମାନ, କେେତ ଅଭିନୟ 

ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ, ଖୋଜେ ମୋର ପରିଚୟ ?


କାହାର ଜନନୀ, କାହାର ଦୁହିତା 

କାହାର ଭଗିନୀ ,କାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା 

ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ , ଖୋଜେ ମୋର ପରିଚୟ ?


କିଏ କହେ ସର୍ବସଂହା, କିଏ ପୁଣି ଶକ୍ତିମୟୀ 

ପୁଣି ପୁରାଣରେ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜନୀୟା 

ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ, ଖୋଜେ ମୋର ପରିଚୟ ?


କାହା ପାଇଁ ଢାଳେ କରୁଣା ର ବାରି 

ଜଳିଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜ୍ବାଳାମୁଖୀ ପରି 

ନାହିଁ ମୋର ସରି, ମୁଁ ଅଟେ ନାରୀ 

ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ,ଖୋଜେ ମୋର ପରିଚୟ ?


Rate this content
Log in