Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sunanda Mohanty

Abstract

3.0  

Sunanda Mohanty

Abstract

ମତୁଆଲି

ମତୁଆଲି

1 min
2.6Kଲୁହ ନିଶା ରେ 

ଝୁମେ ଦୁଃଖ ସହରେ 

ତନ୍ଦ୍ରା ନାହିଁ ଆଖିରେ 

ଅଳସୀକନ୍ୟା ମୁଁ 

ସାଜିନାହିଁ କେବେ 

ଚାଲୁଛି ତପ୍ତ ମରୁଭୂମିପରେ 

ଓଠର ପିଆଲା ଉଷ୍ମପ୍ରସବଣେ 

 ଭରିଛି ନିଜ ଅଶ୍ରୁରେ 

ମୋ ଇଲାକା ରେ ହତାଶ ବତାସ 

ନିରାଶା ଉଦବେଗ ଅଶେଷ 

 ଆବେଗରେ ହାତଠାରେ 

ତଥାପି କହୁଛି ବଂଚିବାର ନିଶା 

ମତୁଆଲି ମତେ କରେ 

ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନିଶ୍ୱାସ ଆସରା 

ଦେଖିଛି ଯେବେ ଚକା ଚକା ନୟନରେ.


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract