Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

PRASANNA MISHRA

Children

3  

PRASANNA MISHRA

Children

ମଶାଣି

ମଶାଣି

1 min
199


ଗର୍ଵ ଅହଙ୍କାର ମିଛ ସ୍ୱାର୍ଥପର

ମହି ନପରାଇ ସହି

କୁୁକର୍ମସହିତ ସୁୁୁଗୁୁୁଣକୁ ନେଇ

ଯିିବୁରେ ମଶାଣି ଭୁଇଁ।1।

ମଶାଣିିିଭୂଇଁ ତ ଏମିିିତିଜାଗାରେ

ଜାତି ଭେଦ ସେଠି ନାହିଁ

ସଭିଙ୍କୁ ସେହି ଆଦରିିି ନିିଏରେ

ଉଚ୍ଚନୀଚ ନ ତୁଲଇ।2।

ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏରେ ମଶାଣି

ଭୁୁଲି ମିିିଛଅହଂକା ର

ଭୁୁଲି ଜାତିଭେଦ, ଉଚ୍ଚନିିଚଭାବ

ସର୍ବେ ସନ୍ତାନ ମହୀର।3।

ମଣିଷ ଜୀବନେ ଅଵଶ୍ୟମରଣ

ଏହା ଅଟେନିଶ୍ଚିତସତ୍ୟ

ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ମୋକ୍ଷ ମିିଳିଥାଏ

ଜଳିଲେମାନବ ଘଟ।4।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Children