Arundhati Jena

Inspirational Others


4  

Arundhati Jena

Inspirational Others


ମାନବିକତାର ମଞ୍ଜି

ମାନବିକତାର ମଞ୍ଜି

1 min 157 1 min 157

କିଛି କାହାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ

ନିଜକୁ କହି ଦେଖ ଆଉ 

ତା ପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ

ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଫରକ୍ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ?

ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁନି ତେବେ

ମାନବିକତା ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ଟିଏ

ଯାହାକୁ କହିବା ଆଉ ନ କହିବାରେ

କିଛି ଫରକ୍ ନଥାଏ।

ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି ନିଜର

ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଦ୍ଧ ହୁଅ

ଏପରି ଯେମିତି କେବେ ନ କର।

ଛୋଟ ଏଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେବାର

ଆଶା ଖେଳାଇ ଦିଅ

ମାନବିକତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଖ

ଏକ ଦୁନିଆଁର ସୃଷ୍ଟି କରି

ଦିଅ ନୂଆ ପରିଚୟ ।Rate this content
Log in

More oriya poem from Arundhati Jena

Similar oriya poem from Inspirational